Bugtens Begravelsesforretning

Testamente

Testamente, arv, skifteretten

Ved at oprette testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør og hvem arven skal gå (mest) til.

Ved at oprette testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør og hvem arven skal gå (mest) til.

Du kan kun testamentere de tre fjerdedele af arven, der ikke skal tilfalde dine tvangsarvinger (ægtefælle og livsarvinger). Har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over alle dine værdier og ejendele.

Du kan frit tilbagekalde dit testamente, medmindre det er gjort uigenkaldeligt. Der må dog ikke være nogen tvivl om, at du har ønsket at tilbagekalde testamentet. Egentlige forandringer af et testamente sker ved at følge reglerne om at oprettelse af testamenter.

Oprettelse

For at kunne oprette et testamente, skal du være fyldt 18 år. Desuden skal du være i stand til at handle fornuftigt. Et testamente skal oprettes skriftligt, og skal underskrives eller vedkendes (dvs. accepteres) under overværelse af to vidner (vidnetestamente) eller en notar i byretten (notartestamente). Vidnerne/notaren skal efterfølgende underskrive testamentet.

Nødtestamente

Er du på grund af sygdom eller andet nødstilfælde forhindret i at oprette et almindeligt testamente, kan du oprette et nødtestamente. Du kan gøre det mundtligt eller skriftligt, der er ingen særlige krav. Et nødtestamente bortfalder, når der i tre måneder har været mulighed for at oprette et almindeligt testamente.

Børnetestamente

Du kan også tilkendegive, hvem du ønsker, skal overtage forældremyndigheden over dine børn i et børnetestamente. For myndighederne er tilkendegivelsen ikke bindende, men alene vejledende.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om testamenter på notarialkontoret i den lokale byret eller advokatvagten/retshjælpen.


Skifteretten ved død

Skifteretten vil ca. 4 uger efter dødsfaldet kontakte den person, som bedemanden/sognepræsten har oplyst som kontaktperson.

I nogle tilfælde kan sagen behandles ved et telefonmøde med en medarbejder fra skifteretten. I andre tilfælde vil det være nødvendigt med et møde i skifteretten. Skifteretten vil vejlede om, hvordan boet kan blive behandlet, og så vidt muligt bør boets videre behandling være aftalt på mødet.

Det er derfor vigtigt, at den, der deltager i mødet, har så mange oplysninger som muligt med om afdødes familieforhold og formueforhold. Der må gerne deltage flere end kontaktpersonen. Arvingerne kan indbyrdes aftale, at en anden end kontaktpersonen deltager i mødet.

Mødet er et tilbud til den, der skal behandle boet. Mange vælger i stedet at henvende sig til en advokat eller revisor. En del udfylder selv de nødvendige papirer og indsender dem til skifteretten. I disse sager sker kontakten mellem bobehandleren og skifteretten ved brev eller pr. telefon.

Fuldmagter

Ofte er det praktisk, at en af arvingerne står for behandlingen af boet. I så fald skal de andre arvinger give fuldmagt hertil. Man skal medbringe fuldmagterne til mødet i skifteretten. Man kan få blanketter i skifteretten eller ved henvendelse til Bugtens Begravelsesforretning.

Læs mere: samtale med bedemanden, få svar på alle dine spørgsmål

Scroll til toppen