Hjælp til krisebehandling

Den offentlige sygesikring giver tilskud til behandling hos psykologer efter en pårørendes dødsfald.

Man skal være nærmeste pårørende. Altså ægtefælle, forælder, barn eller søskende til afdøde.

Man kan få tilskud til behandling hos en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen.