Priser

Honorar for ordning og assistance

Indregnet i vores honorar er:
Vores tidsforbrug og kørsel i forbindelse med tilrettelæggelse og administration af begravelsen/bisættelsen.

Opfølgning af opgaver samt kørsel i forbindelse med anmeldelse til begravelsesmyndighed m.v.
Bestilling af blomster, stenhugger, mindessamvær, forrette borgerlige bisættelser, diverse betjening hvor disse ikke forefindes.

Tillige et finansieringsbidrag for kontante udlæg, som afholdes på boets vegne.

Ansøge om og rådgivning i forbindelse med begravelseshjælp, offentligt såvel som privat
De samlede omkostninger ved en begravelse/bisættelse afhænger af mange forskellige forhold.
Priser der er anført i vores liste, vedrører udelukkende vores egne ydelser.
Vi har mulighed for at orientere om de øvrige udgifter, ud fra nærmere angivne oplysninger hvad angår:

  • Afdødes bopæl
  • Tilhørsforhold til trossamfund
  • Gravsteds ønsker m.v.

Assistance m.v.:

Honorar for ordning samt assistance 3.800,00
Kistelevering og ilægning 860,00
Iklædning 450,00
Ekstra medhjælp, hvor det er nødvendigt 750,00
Tillæg for medhjælp weekend og aften 450,00
Tillæg for medhjælp søndag og helligdage 650,00
 Transport af blomster lokalt hverdag, pr. tur 700,00
 Tillæg blomsterkørsel lørdag 450,00
 Transport af urne 675,00
 Rustvognskørsel indtil 10 km. 985,00
 Rustvognskørsel indtil 20 km 1.150,00
 Udover 20 km. Pr. km. 26,00
 Tillæg for rustvognskørsel, lørdag 450,00
 Tillæg for rustvognskørsel søn, helligdage og aften 750,00

Kister

 Kiste 9 (til bisættelse) 4.900,00
 Kiste 9 med kors eller palmeblade 5.600,00
 Kiste 9 med guirlande og kors på gavlen 6.100,00
 Kiste 15 eller 6 (til begravelse) 5.900,00
 Kiste 15 eller 6 med kors eller palmeblade 6.600,00
 Kiste 15 eller 6 med guirlande og kors på gavlen 6.900,00
Nordisk fyr ubehandlet 8.300,00
Nordisk fyr, hvidlaseret 8.300,00
Nordisk fyr, glat 9.900,00
Nordisk fyr, glat og bejdset 9.900,00
Nordisk birk 15.700,00
Mahogni med bærestang 16.400,00
Egetræ 24.000,00
Tillæg for special farve 1.800,00
Diamant kiste Dagspris
 Ligklædning,tekstil 375,00

 

Urner

Pap urne 790,00
Natur urne, ensfarvet 800,00
Natur urne, med motiv 950,00
Touch urne ensfarvet 850,00
Touch med guldkant 975,00
Touch med motiv 1.050,00
Touch med træ eller swarkowski sten dagspris

 

Trykte sangark

30 stk. i farve eller sort hvid 750,00
50 stk. i farvetryk eller sort hvid 850,00
75 stk. i farvetryk eller sort hvid 950,00
100 stk. i farvetryk eller sort hvid 1.050,00