Skatteforhold ved dødsfald

Når en ægtefælle dør, medfører det som regel ændringer i den efterladtes skatteforhold. Det betyder, at man skal henvende sig til skattekontoret i sin kommune for at få lavet forskudsregistreringen om. En lang række dødsboer er for små til at være skattepligtige. Grænsen for, hvornår dødsboet undgår skattepligt, bliver reguleret hvert år. Man bør rådføre sig med det lokale skattekontor, inden man beslutter, hvordan dødsboet skal afsluttes.

Hvis du er nysgerrig på mere har Skat.dk en guide til dette.