Bugtens Begravelsesforretning

Jødisk begravelse

Ritualer ved Jødisk dødsfald

En jødisk begravelse skal så hvidt muligt starte allerede dagen efter dødsfaldet.
I forbindelse med en jødisk begravelse, benytter jøderne sig af private begravelsesforretninger. Disse begravelsesforretninger er nogle der gratis hjælper de efterladte. I Mosaisk Trosamfunds regi er der ingen bedemænd, men et broderskab, som hedder det Jødiske Begravelsesselskab. Det består af mindst 10 mandlige medlemmer af menigheden, som sørger for det praktiske omkring dødsfaldet. Begravelser må ikke finde sted i Sabatten. Når et dødsfald er anmeldt, køres afdøde til det jødiske kapel på Vestre kirkegård.

Læs mere på Det Jødiske Begravelsesselskab 1810

Som jøde afviser man principielt obduktion, da alle indgreb af kroppen betragtes som en krænkelse af guds skabelse. Man kan dog som jøde ikke modsige retsmedicinsk obduktion.

Læs mere om de forskellige typer af obduktioner.

Forberedelse

Lige efter dødens indtræden vaskes liget af medlemmer af menigheden, som beder for afdøde. Den døde iklædes ligklæder, som er rent og hvidt bomuld. Herrer får også bedesjal og kalot på, mens damerne får kyse på hovedet. Armene skal være ned langs siden og aldrig lægges over kors.

Begravelsen

Højtideligheden for den døde foregår i et kapel, aldrig i synagogen. Under begravelsen sidder damerne til venstre og herrerne til højre. Det er herrerne, der står for at bære kisten ud til graven. Ude ved graven kaster herrerne tre skefulde jord ned på kisten, mens kvinderne laver en stille bøn.

Jødiske kirkegårde

I Danmark er der en jødisk afdeling på Vestre kirkegård. På de jødiske kirkegårde er der kun enkle gravsten og der vokser ingen bloster, kun græs og træer. I stedet for at lægge blomster, når man besøger gravstedet, så lægger man en sten, som er samlet op fra jorden. Det er for at vise den døde ej er glemt. Ifølge Mosaiske Trossamfund må man ikke nedlægge gravstederne, derfor står de for at opretholde de gamle gravpladser.

Scroll til toppen