Flag på halv

Hvorfor flager man på halv?

Hvordan vi flager i Danmark er ikke bestemt ved lov. Der er dog en række regulativer samt traditioner, der tilsammen skaber nogle kutymer for flagning

  • Generelt sænkes et flag på halv mast, så snart oplysningerne om den pågældende persons død er modtaget. Hvis meddelelsen modtages sent på dagen, kan ceremonien udsættes til den følgende dag.
  • Ved flagning på halv mast skal flaget først hæves til toppen af ​​stangen og derefter sænkes ned, så flagets nederste kant er midt på stangen. Før man tager flaget ned fra halv mast, skal det først løftes helt op til toppen og derefter ned.
  • At flage Dannebrog på halv mast er normalt en visning af sorg. Det kan også være efter en større katastrofe eller død af en vigtig dansk personlighed. Et eksempel på en vigtig personlighed kunne være når nogle fra den royale familie dør.

Flagning ved begravelse og bisættelse i Folkekirken

Mange tror flaget kommer på hel mast lige efter begravelsen i kirken, men det er ikke altid tilfældet

På dagen for en begravelse eller bisættelse skal Dannebrog først flages på halv mast. Flaget kan komme på hel, når præsten laver jordpåkastelsen inde i kirken, (ved bisættelse) eller ude på kirkegården ved gravstedet (ved begravelse). Det er kun meget få steder i folkekirken at flaget først kommer op lige efter højtiden.

Når flaget er på hel mast, er det for at give en fin afsked til afdøde, ære hans eller hendes minde og et symbol på at sjælen er steget til vejrs.

 

Kend forskellen på en begravelse og en bisættelse

Ultimativ guide til at skrive kondolencekort og kende forskel på buketter

flag på halv

Flag på halv mast på langfredag

Langfredag er en kirkelig flagdag, hvor flaget hejses på halv mast, for at markere dagen, da Jesus Kristus døde på korset. Du vil derfor se, at alle offentlige bygninger flager på halv stang. Men skal du fejre en rund fødselsdag, et sølvbryllup eller en anden festlig begivenhed, går dette forud for den kirkelige flagdag. Der er ikke noget forkert i, at hejse flaget helt til tops og gøre din dag ekstra festlig med Dannebrogsflag.

Må man flage på hel på langfredag?

Ja, du kan sagtens hejse flaget helt til tops på langfredag, hvis du har en festlig begivenhed, du vil markere.

Som privat borger kan du altså sagens hejse flaget til tops på langfredag, men det forholder sig anderledes for offentlige virksomheder. Her har du ikke noget valg, selv ikke hvis du har noget at fejre. Er du flagansvarlig for en offentlig bygning, er det derfor vigtigt, at huske at flage på halv mast langfredag.

Hvornår er langfredag?

Hvis man gerne vil finde ud af datoen for langfredag eller andre officielle flagdage falder på i år, så kan man finde ud af det på Justitsministeriets hjemmeside


Generelt flagning for privatpersoner

Som privatperson kan du altså vælge at hejse Dannebrog på alle de officielle flagdage. Men herudover er det en udbredt tradition hos mange landet, at hejse Dannebrog, når der fejres

  • Fødselsdage
  • Dåb
  • Konfirmation
  • Bryllup eller bryllupsdage
  • Andre mærkedage.

Når du ikke flager med Dannebrog er det god skik, og et flot syn, at hejse en vimpel, så flagstangen ikke står tom. Eller du kan anvende en stander, som er en bred vimpel.

Tidspunkter for at hejse flaget og sænke flaget

  • En udbredt skik er, at flaget først må hejses ved solopgang, dog aldrig tidligere end klokken 08.00.
  • Flaget tages ned senest ved solnedgang. Flag kan godt forblive oppe, såfremt det er belyst med projektør eller lignende.

Det er en udbredt skik, at Dannebrog aldrig må røre jorden, da flaget som udgangspunkt altid må behandles med værdighed. En myte siger også, at hvis Dannebrog rører jorden, vil Danmark komme i krig igen

Viste du at private personer, virksomheder og organisationer mv. har ikke pligt til at flage på de officielle flagdage?