Bugtens Begravelsesforretning

Donation

Organdonation

Hvad kan jeg registrere?
Du kan registrere, om du ønsker at donere et eller flere organer, når du vælger at skrive dig op til organdonation. Transplantation er i stigende omfang blevet en mulighed for at redde eller forlænge menneskeliv. Det forudsætter, at afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har tilkendegivet sin accept. Det har ikke betydning for at afholde en normal bisættelse eller begravelse.

Tre krav skal være opfyldt

Man kan registrere sig på Sundhed.dk 

 

Hvis du giver tilladelse til organdonation og forskning, indebærer det

Donation af eget legeme

Donation til forskning eller uddannelse af nye læger.
Testamentering kan ske til universiteterne i København, Århus og Odense, og egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamentet.
Afdøde skal således have truffet aftale om donering mens vedkommende var i live. Ved dødsfaldet kontaktes Bugtens Begravelsesforretning, som vejleder omkring evt. højtidelighed, og overførelsen af den afdøde til universitetet. Der kan være penge at sparre i forhold til rustvogns-kørsler. De ekstra transportomkostninger i forbindelse med testamenteringen betales af universitetet.

Her kan du læse mere om fordelene ved at donere sit legeme til Lægevidenskaben.

Scroll til toppen