Transplantation

Transplantation er i stigende omfang blevet en mulighed for at redde eller forlænge menneskeliv. Det forudsætter, at afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har tilkendegivet sin accept.

Ellers skal to krav være opfyldt:

  • Afdøde må på ingen måde, i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation.
  • De nærmeste pårørende skal give deres samtykke til donationen.