Donation

Donation, giveOrgan donation

Hvad kan jeg registrere?

Du kan registrere, om du ønsker at donere et, flere organer når du vælger at skrive dig op til organ donation.

Transplantation er i stigende omfang blevet en mulighed for at redde eller forlænge menneskeliv. Det forudsætter, at afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har tilkendegivet sin accept. Det har ikke betydning for at afholde en normal bisættelse eller begravelse.

Ellers skal tre krav være opfyldt:

  • Tilmelde dig Donorregistret digitalt. Du kan altid ændre din registrering.
  • Hente en pap-udgave af donorkortet hos din læge, på biblioteket, i borgerservice eller på apoteket og bære det på dig. Tilmelder du dig Donorregistret, er det ikke nødvendigt, at du også udfylder donorkortet.
  • Fortælle dine pårørende om din beslutning.

Hvis du giver tilladelse til organ donation og forskning, indebærer det:

  • Du giver tilladelse til, at der som en del af organdonationen laves undersøgelser, som skal bidrage til forskning på området
  • Du giver udelukkende tilladelse til undersøgelser, som forventes at gavne transplantationen af organer nu og i fremtiden, så flere mennesker får mulighed for at leve videre med et nyt organ
  • Dine organer stadig bliver transplanteret til en modtager på venteliste til et nyt organ – som ved enhver anden organdonation

Man kan registrer sig inde på Sundhed.dk

OBS. Afdøde må på ingen måde, i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation.

Donation af eget legeme

Donation til forskning eller uddannelse af nye læger.

Testamentering kan ske til universiteterne i København, Århus og Odense, og egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamentet.

Afdøde skal således have truffet aftale om donering mens vedkommende var i live. Ved dødsfaldet kontaktes Bugtens Begravelsesforretning, som vejleder omkring evt. højtidelighed, og overførelsen af den afdøde til universitetet. Der kan være penge at sparre i forhold til rustvogns-kørsler. De ekstra transportomkostninger i forbindelse med testamenteringen betales af universitetet.

Her kan du læse mere om fordelene ved at donere sit legeme til Læge Videnskaben