Obduktion

Der findes to typer obduktion:

Hospitalsobduktion

Hospitalsobduktion kan foretages, hvis afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet tilladelse til obduktion, eller hvis de pårørende giver tilladelse hertil. Obduktionen kan ikke foretages, hvis det må antages at stride mod afdødes livsopfattelse.

Retslægeligt ligsyn

Retslægeligt ligsyn foretages, hvis politiet involveres i et dødsfald. Dette foretages af en embedslæge eller en retsmediciner sammen med politiet, og her bestemmes, om der skal foretages retslægelig obduktion. Hvis de pårørende nedlægger forbud mod obduktionen, vil afgørelsen blive truffet af retten – og evt. senere af landsretten.

Selve obduktionen foretages som beskrevet under hospitalsobduktion.