Donation

Donation af eget legeme til forskning eller uddannelse af nye læger er en mulighed, som alle har. Testamentering kan ske til universiteterne i København, Århus og Odense, og egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamentet.

Afdøde skal således have truffet aftale om donering mens vedkommende var i live.

Ved dødsfaldet kontaktes Bugtens Begravelsesforretning, som vejleder omkring evt. højtidelighed, og overførelsen af den afdøde til universitetet.

Ekstra transportomkostninger i forbindelse med testamenteringen betales af universitetet.