Bugtens Begravelsesforretning

Dødsfald

Hvad skal man gøre ved dødsfald?

Ved dødsfald i hjemmet skal en læge kontaktes som det allerførste. Lægen skal foretage et ligsyn og lave en dødsattest. Dødsattesten er et dokument på at man er erklæret død. Bedemanden skal have dødsattesten før man må lægge afdøde i kisten. Det er som reelt god stil at ringe til bedemanden i så god tid som muligt også gerne før et dødsfald.

Uventet dødsfald

Ved et uventet dødsfald skal du kontakte læge og/eller politi. Hvis der er tvivl om, hvordan døden er indtruffet underretter lægen politiet inden dødsattesten underskrives. Hvis politiet har en mistanke, skal et ligsyn tages på nærliggende sygehus og afdøde bliver først frigivet efter politiet er færdige med deres arbejde.

Dødsfald i hjemmet

Ved dødsfald i hjemmet, skal man kontakte egen læge eller vagtlægen.

Dødsfald på plejehjem, hospice mv.

Hvis dødsfaldet er sket på plejehjemmet, har plejepersonalet oftest en procedure, hvor de kontakter en læge.

Dødsfald på sygehus

Ved dødsfald på sygehuset er det sygehuslægen, som skriver dødsattesten i sygehusets kapel.

Kontakt til lægevagten

Hvis man ikke kan få fat i egen læge, er det lægevagten der kan komme og skrive en dødsattest. Kontakt lægevagten 

Hvornår skal man kontakte bedemanden?

Hvis man står i et her og nu dødsfald, skal lægen først kontaktes og derefter kan man kontakte Bugtens Begravelsesforretning. Kontakt os hurtigst muligt, så vi kan forberede os bedst muligt, så vi kan tage os af detaljerne.
Når der sker et dødsfald hos en af jeres nærmeste, er der mange praktiske ting, der skal tages hånd om. Hvis den afdøde har nedfældet nogle ønsker om, hvordan denne skal begraves eller bisættes, råder vi de pårørende til at efterfølge disse ønsker. Hvis afdøde ikke har fortalt eller skrevet nogle ønsker ned, vil det være op til de pårørende at beslutte det på bedste vis.
Der er mange forskellige ting at tage stilling til, og det vil vi hos Bugtens Begravelsesforretning gerne hjælpe jer med. Det kan gøre, at vi kan være sikre på, at alle de dokumenter der skal udfyldes, sendes og godkendes til myndighederne, bliver ordnet, og koordinationen med blandt andet præst, kirke, kapel og kirkegård finder sted.
Vi i Bugtens Begravelsesforretning er uddannet til at tage hånd om de praktiske ting, samtidig med at vi yder en omsorgsfuld og saglig rådgivning til de pårørende. Vi vil gerne have jer til at føle, at I er i trygge hænder og kan overlade alt det praktiske til os.

Dødsfald i udlandet

Hvis der sker et dødsfald i udlandet, vil det være de lokale myndigheder, der skal udfylde dødsattesten. For det meste er det en lokal bedemand, der ordner de officielle papirer efter dødsfaldet og den lokale bedemand kontakter enten den danske ambassade eller konsulat.
Det sted, der bliver kontaktet har til opgave at hjælpe de pårørende med råd og vejledning omkring de praktiske ting, der kan være i forbindelse med en eventuel hjemtransport enten af en kiste eller en urne.
Det kan være dyrt at få afdøde hjem i en kiste, så der er også mulighed for at vælge en ligbrænding i det pågældende land og derefter få sendt urnen til Danmark.

Bugtens Begravelsesforretning vil sørge for at samarbejdet med den lokale bedemand i Greve, Solrød, Køge eller andre steder på Sydsjælland forløber godt og at hjemtransporten af den afdøde forløber ukompliceret og sikkert.

Vi sørger også for, at informere de respektive myndigheder omkring dødsfaldet, og vil sammen med de pårørende tilrettelægge en begravelse eller bisættelse, når den afdøde kommer hjem til Danmark.

Transport til Danmark

Hvis afdøde ønsker en højtidelighed i Danmark, så er det vigtigt, at hjemtransporten af afdøde sker efter de danske regler.
Vi sikrer i samarbejde med den lokale bedemand, at hjemtransporten af den afdøde sker ukompliceret, nænsomt og sikkert.

Ankomst til Danmark

Ved ankomsten til Danmark tilrettelægger vi sammen med familien en begravelse eller bisættelse. Som en del af begravelsen sørger vi for at informere de respektive myndigheder i Danmark om dødsfaldet.
Det kan være dyrt at få en afdød hjem i kiste. Derfor er der også mulighed for at vælge en ligbrænding i det pågældende land – for senere at få urnen sendt til Danmark. Vi kan også vejlede herom.
Vær opmærksom på, at udenlandske kister ofte ikke kan bruges i Danmark af miljøhensyn.
Hvis man er på et ferieophold eller på et andet kortere ophold i udlandet, kan man tegne en forsikring, som omfatter hjemsendelse af kiste eller urne ved dødsfald. Kontakt rejsebureauet eller dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger om rejseforsikring.

Dødsfald i Danmark

Hvis et dødsfald sker i Danmark og det er afdødes ønske at blive begravet i sit hjemland, kan vi hjælpe. Bugtens Begravelsesforretning er uddannet til at ordne alle de praktiske og formelle ting i forbindelse med begravelsen. Det gælder fx balsamering, ligpas, transport til lufthavnen samt alle øvrige nødvendige dokumenter på hjemlandets sprog. De kan trygt overlade opgaven til os, uanset om afdødes sidste rejse sker med bil eller fly til hjemlandet.

aircraft, sunset, silhouette-1362586.jpg
Scroll til toppen