Ikke medlem af folkekirken

Folk der har meldt sig ud af folkekirken, har som udgangspunkt ret til en plads på kirkegården, men ikke adgang til at have en præst til stede ved deres begravelse/bisættelse.

Nogle præster vælger til trods for udmeldelsen at medvirke til en kirkelig højtidelighed ud fra hensynet til de pårørende.

Jeg vil opfordre folk der ikke er medlem af folkekirken, til i forvejen at tage en snak med deres pårørende om valg og ønsker i forbindelse med begravelsen/besættelsen.

Hvis afdøde ikke ønskede en præst til sin begravelse/bisættelse, kan bedemanden foretage en borgerlig begravelse.