Askespredning over havet

Efter en bisættelse er det muligt at asken kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det kan være de efterladte, som sørger for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.

Bugtens Begravelsesforretning kan også være behjælpelig med nænsomt at foretage askespredningen.

Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

www.Borger.dk kan du finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud.

Du kan også afhente eller få sendt “Min Sidste Vilje” hos os Bugtens Begravelsesforretning.

Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.

Det er ikke et krav, at du skal bruge blanketten. Du må gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Du skal også huske datering og underskrift.

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav.

Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.”