Bugtens Begravelsesforretning

Begravelse

En begravelse er der, hvor man siger farvel til sine nærmeste. Først og fremmest skal der tages stilling til, hvorvidt den afdøde skal kremeres (bisættes) eller jordfæstes (begraves). Når de jordfæstes, bliver den afdøde begravet i en kiste.
Vi råder de pårørende til at følge den afdødes ønsker, men hvis der ikke er givet et skrifteligt ønske fra den afdøde, vil det i stedet være de pårørende, der må træffe beslutningen.
En begravelse finder sted i en kirken eller et kapel. Når højtideligheden er færdig, bliver kisten båret ud af kirken eller kapellet og hen til gravstedet.
Nogle gange er kirkegården så stor, at kisten bliver kørt i en rustvogn hen til der, hvor gravstedet er placeret.
Begravelsesfølget følger efter kisten til kirkegården, hvor anden del af begravelsen finder sted, som er nedsænkning af kisten og jordpåkastelse.

Få hjælp til alt det praktiske ved begravelsen

Hos os i Bugtens Begravelsesforretning vil vi gerne hjælpe jer med de praktiske ting omkring begravelsen, hvis I har brug for det. Det inkluderer blandt andet et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen. Vi hjælper jer med, at skabe kontakt til kirken, samt skabe kontakt mellem præsten og jer som pårørende. Vi anmelder også dødsfaldet til begravelsesmyndigheden og søger om begravelseshjælp. Vi vil også gerne koordinere de ønsker, som I måtte have til, blandt andet:

Udsmykning

Derudover står vi for at udsmykke kirke og kapel, og kører kisten til og fra højtideligheden.
Det er vigtigt for os, at de pårørende føler sig trygge under hele begravelsen og de ikke er i tvivl om, at højtideligheden går helt, som den er planlagt. Derfor vil vi sørge for, at vi hele tiden står til rådighed, så I kan kontakte os, når I har behov for det. I skal kunne føle, at I kan overlade hele ansvaret til os.
Kontakt os på 56 14 56 63 og få den hjælp I har behov for, i den svære tid, efter at have mistet en der stod jer nær.

Scroll til toppen