Bugtens Begravelsesforretning

Begravelse eller bisættelse

Forskellen på begravelse
og bisættelse

Det første der skal tages stilling til, er om afdøde skal kremeres eller jordfæstes i kisten. Man bør altid følge afdødes ønske. Hvis afdøde ikke har afgivet et skriftligt ønske, må de pårørende træffe beslutningen. Man kan skrive sine ønsker ned i dokumentet ”Min sidste vilje”, der kan fås ved henvendelse til os eller hos Danske Bedemænd.
Herunder beskriver vi på bedste vis forskellene på bisættelse og begravelse/jordfæstelse.

Begravelse

Første del af en jordbegravelse finder sted i en kirke eller et kapel. Kisten bliver båret ud af kirken eller kapellet til gravstedet. Nogle gange skal der køres med rustvogn til kirkegården, hvis der er langt imellem. Begravelsesfølget følger efter til kirkegården gående eller i bil.
Anden del er selve nedsænkning af kisten. Dette sker oftest med tykke reb, hvor man er fire personer om at sænke kisten langsomt ned. Der er nogle få kirkegårde, som har en maskine, som kan nedsænke kisten med elektroniske motorer. Det er desværre ikke alle steder, at denne maskine er til rådighed.
Hvis det er med præst, så er det på det tidspunkt jordpåkastelse og velsignelsen, finder sted.

Bisættelse

Hvis man skal ønsker at blive brændt hedder højtideligheden/ceremonien en bisættelse. Bisættelser finder sted enten i en kirke eller et kapel. Her kan der foregå en handling, som bliver i afdødes ånd. Efter bisættelsen bliver kisten kørt til et nærliggende krematorium. Typisk går der omkring en uge til to, før asken efter afdøde bliver hældt i urnen. Når urnen er klar, er det bedemanden eller pårørende der henter den og bringer den til kirkegården.

Når vi har samtalen med jer

Under samtalen vil vi opfylde hvad afdøde havde af ønsker ved han eller hendes død. 

Dette er eksempler på, hvad vi vil snakke om og tage stilling til:

Scroll til toppen