Bugtens Begravelsesforretning

Askespredning

Efter en bisættelse er det muligt at asken kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. En askespredning skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Sådan foregår en askespredning

Det kan være de efterladte, som sørger for at få asken spredt. Spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.
Vi i Bugtens Begravelsesforretning kan også være behjælpelig med nænsomt at foretage en askespredning.
Det er ikke tilladt at sænke hele urner med aske i havet. Selvom der findes urner, der er lavet til at blive opløst i vandet, så er processen for langsom og risikoen for urnen skylder helt i land kan ske. Det er har man valgt i dansk lovgivning ikke er etisk, hvis uheldet finder sted.

Det er vigtigt at få styr på papirerne inden man er går bort. På linket under kan du udfylde og printe ud blanketten ”Spredning af aske over åbent hav”

Du kan også afhente eller få sendt “Min Sidste Vilje” af os

Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.
Det er ikke et krav, at du skal bruge blanketten. Du må gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Du skal også huske datering og underskrift.

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelsen om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.
Fremsættes der indsigelse mod afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, for at en askespredning kan forekomme.
Hvis man har spørgsmål med hensyn til at blive askespredt, så er man altid velkommen til at kontakte os.

Scroll til toppen